บริการรถกะบะขนสินค้า

บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จำกัด มีรถกะบะ 4 ล้อขนส่ง พร้อมให้บริการขนสินค้าทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคายุติธรรม พนักงานขับรถของเรามีประสบการณ์ชำนาญเส้นทางกรุงเทพฯและปริมณฑล

* ราคาค่าบริการขึ้นกับระยะทางและจำนวนสินค้า กรุณาแจ้งการใช้บริการอย่างน้อยหนึ่งวัน
** ชำระเงินสดหลังการบริการ

วิธีการชำระค่าบริการ รถกะบะขนสินค้า

ชำระล่วงหน้าก่อนเดินทางครึ่งราคาของค่าบริการและ ชำระส่วนที่เหลือหลังจบการบริการ

ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จำกัด
หมายเลขบัญชี 2263008415
สาขาย่อยโอเรียนเต็ล
ประเภท กระแสรายวัน

Language
ขั้นตอนการใช้บริการงานด่วน
1.

โทร 02-235-3668
02-235-3673 -74
แจ้งรายละเอียดงานล่วงหน้า

รับเอกสารและจัดส่ง
เอกสารตามรายละเอียด
ไม่เกิน 1-1.30 ชั่วโมง

2.
3.

โทรแจ้งรายละเอียดลูกค้า
เมื่อเสร็จงาน