บริการรับส่งเอกสาร

บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จำกัด ให้บริการ รับส่งเอกสารด่วน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการรับส่งเอกสารและชำนาญเส้นทางคอยให้บริการท่านกว่า 80 คน ท่านจึงมั่นใจได้ว่า งานของท่านจะส่งถึงจุดหมายตรงตามเวลาอย่างปลอดภัยทุกชิ้น

บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง ก่อนการปฎิบัติงานทั้งในด้านการทำงานและมารยาท โดยพนักงานจะแต่งกายในชุดฟอร์มของทางบริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส เน้นความสะอาด เรียบร้อย สุภาพ และมารยาทในการส่งเอกสาร เพื่อรักษามาตรฐานที่ดีไว้บริการลูกค้าทุกท่าน

บริษัทฯ ให้บริการจัดหาพนักงานรับส่งเอกสารประจำสำนักงาน ทั้งแบบเหมาจ่ายรายวัน และแบบรายเดือน เรารับดูแลและบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ รับส่งเอกสาร แทนท่าน เช่น การจัดสวัสดิการ ประกันสังคม ประกันชีวิต ให้แก่พนักงาน รับส่งเอกสารของเรา ซึ่งเราไว้รับความไว้วางใจในการจัดหาพนักงานประจำให้แก่สำนักงาน ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ซึ่งใช้บริการของเราด้วยดีเสมอมา เช่น บริษัท DHL เป็นต้น

วิธีการชำระค่าบริการ Messenger Service

รับเงินสด
หน้างาน

ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จำกัด
หมายเลขบัญชี 2263008415
สาขาย่อยโอเรียนเต็ล
ประเภท กระแสรายวัน

เฉพาะลูกค้าที่สัญญาว่าจ้าง
รายปีี ชำระเป็นรายเดือน
สั่งจ่ายเช็ค ในนาม
บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จำกัด
*เครดิตเทอม 30 วัน

Language
ขั้นตอนการใช้บริการงานด่วน
1.

โทร 02-235-3668
02-235-3673 -74
แจ้งรายละเอียดงานล่วงหน้า

รับเอกสารและจัดส่ง
เอกสารตามรายละเอียด
ไม่เกิน 1-1.30 ชั่วโมง

2.
3.

โทรแจ้งรายละเอียดลูกค้า
เมื่อเสร็จงาน

Copyright © tj-express.net 2014 , All Rights Reserved