บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จำกัด ให้บริการรับส่งเอกสาร ทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ด้วยทีมงานที่มี ประสบการณ์ในการจัดส่งเอกสาร และชำนาญเส้นทางคอยให้บริการท่านกว่า 70 คน ท่านจึงมั่นใจได้ว่า งานของท่าน จะส่งถึงจุดหมายตรงตามเวลาอย่างปลอดภัยทุกชิ้น

ทางบริษัทได้จัดการฝึกอบรมพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง ก่อนการปฎิบัติงานทั้งในด้านการทำงานและมารยาท โดยพนักงานจะแต่งกายในชุดฟอร์มของทางบริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส เน้นความสะอาด เรียบร้อย สุภาพ และมารยาทในการรับส่งเอกสาร เพื่อรักษามาตรฐานที่ดีไว้บริการลูกค้าทุกท่าน

บริษัทให้บริการจัดหาพนักงานส่งเอกสารประจำสำนักงาน ทั้งแบบเหมาจ่ายรายวัน และแบบรายเดือน เรารับดูแล บริหารจัดการ เจ้าหน้าที่ รับส่งเอกสาร แทนท่าน เช่น การจัดสวัสดิการ ประกันสังคม ประกันชีวิต ให้แก่พนักงานรับส่งเอกสารของเรา ซึ่งเราไว้รับความไว้วางใจในการจัดหาพนักงานประจำให้แก่สำนักงานที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ซึ่งใช้บริการของเราด้วยดีเสมอมา เช่น บริษัท DHL เป็นต้น
บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จำกัด มีรถกะบะ 4 ล้อขนส่ง พร้อมให้บริการขนสินค้าทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ราคายุติธรรม บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัทที่ให้บริการรับส่งเอกสารด่วน รับส่งพัสดุ กระจายสินค้าและบริการชำระค่าสาธารณูปโภค ด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญเส้นทางทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งการให้บริการรถตู้ให้เช่าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รถกะบะขนส่ง บริษัทฯ ได้รับใช้และให้บริการกับลูกค้าของเราหลากหลายประเภท เช่น บริษัทเวชภัณฑ์ บริษัทประกันชีวิต ประกันภัย บริษัท courier องค์กรระหว่างประเทศ ร้านหนังสือ บริษัทลอจิสติกส์ อื่นๆ อีกมากมาย
บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการ รับส่งเอกสาร รับส่งพัสดุ กระจายสินค้า บริการชำระค่าสาธารณูปโภค ด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญเส้นทางทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล บริษัทฯ ยังเพิ่มการบริการ รถกะบะขนส่ง(4ล้อ) ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

บริษัทฯ ได้ให้บริการกับลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิเช่น บริษัทเวชภัณฑ์ บริษัทประกันชีวิต ประกันภัย บริษัท courier องค์กรระหว่างประเทศ ร้านหนังสือ บริษัทลอจิสติกส์ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งลูกค้าทุกท่านได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับทางบริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สนใจร่วมงานกับ TJ-Express : เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ติดต่อสอบถาม 02-235-3668 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email : info@tj-express.net
Language
ขั้นตอนการใช้บริการงานด่วน
1.

โทร 02-235-3668
02-235-3673 -74
แจ้งรายละเอียดงานล่วงหน้า

รับเอกสารและจัดส่ง
เอกสารตามรายละเอียด
ไม่เกิน 1-1.30 ชั่วโมง

2.
3.

โทรแจ้งรายละเอียดลูกค้า
เมื่อเสร็จงาน

บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จำกัด ดำเนินธุรกิจในการบริการรับส่งเอกสารด่วนและพัสดุในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงให้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค ซึ่งทางบริษัทฯได้ให้บริการรับส่งเอกสารและพัสดุอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐาน จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯได้ให้บริการรับส่งเอกสารหลายประเภท ทั้งบริการรับส่งเอกสารด่วน บริการรับส่งเอกสารแบบเหมาวัน และบริการรับส่งเอกสารแบบรายเดือน โดยสำหรับอัตราค่าบริการรับส่งเอกสารนั้นจะคำนวณตามเขตพื้นที่ในการให้บริการ นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังมีนโยบายในการดูแลรักษาเอกสารหรือพัสดุของท่าน พร้อมทั้งยินดีรับประกันความเสียหายตามข้อกำหนดของทางบริษัทอีกด้วย เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าทางบริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส ได้ให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านอย่างถึงที่สุด ซึ่งหากท่านสนใจใช้บริการรับส่งเอกสารด่วนกับทางบริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส ก็สามารถดำเนินการได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน เพียงแค่ท่านโทรติดต่อทางบริษัทฯโดยตรง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดของงานที่ต้องการดำเนินการ และรอรับบริการจัดส่งเอกสารตามรายละเอียดของท่านภายในระยะเวลาขั้นต่ำเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรอรับเอกสารหรือพัสดุของท่านอย่างสะดวกสบายโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางด้วยตนเอง อีกทั้งยังช่วยให้เอกสารหรือพัสดุถึงมือท่านอย่างรวดเร็วและปลอดภัยอีกด้วย

ทางบริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส พร้อมให้บริการรับส่งเอกสารด่วนและพัสดุทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยให้บริการจากทีมงานผู้ชำนาญเส้นทางและมีประสบการณ์มากกว่า 80 คน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับส่งเอกสาร และพัสดุ รวมถึงช่วยกระจายสินค้าตามพื้นที่ที่ท่านต้องการ ซึ่งทีมงานของบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และทางบริษัทฯยังให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของบุคลากรทุกท่านในการดำเนินการขนส่งเอกสารและพัสดุเพื่อรักษามาตรฐานการบริการที่ทางบริษัทฯภูมิใจในการให้บริการลูกค้าทุกท่านเสมอมา นอกจากนี้ ทางบริษัทฯยังให้บริการจัดหาพนักงานส่งเอกสารประจำสำนักงานทั้งแบบเหมาจ่ายรายวันและรายเดือน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจของท่าน โดยทางบริษัทฯมั่นใจในคุณภาพบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพอย่างเต็มเปี่ยม เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถดำเนินได้อย่างคล่องตัวและราบรื่น ซึ่งหากท่านมีความสนใจในบริการรับส่งเอกสารของทางบริษัทฯ ท่านสามารถโทรติดต่อเพื่อรับบริการได้โดยตรง และทางบริษัทฯมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งในคุณภาพของทุกการบริการ และคุณภาพของทีมงานผู้มีความสามารถและให้บริการอย่างจริงใจ เพื่อให้ทุกกิจการของท่านสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จสูงสุด