ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการรับส่งเอกสาร รับส่งพัสดุ กระจายสินค้า และชำระค่าสาธารณูปโภค ด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญเส้นทางทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทฯ ยังเพิ่มการบริการ รถกะบะขนส่ง(4ล้อ) ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

บริษัทฯ ได้ให้บริการกับลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิเช่น บริษัทเวชภัณฑ์ บริษัทประกันชีวิต ประกันภัย บริษัท courier องค์กรระหว่างประเทศ ร้านหนังสือ บริษัทลอจิสติกส์ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งลูกค้าทุกท่านได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับทางบริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

บริษัท ที เจ เอ็กซ์ มีความภูมิใจที่ได้รับการยอมรับและต้อนรับจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ท่านจะมั่นใจได้ว่า บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จำกัด จะรับใช้ท่านด้วยความซื่อสัตย์ รวดเร็ว ถูกต้อง และให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน

วิธีการชำระค่าบริการ Messenger Service

รับเงินสด
หน้างาน

ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จำกัด
หมายเลขบัญชี 2263008415
สาขาย่อยโอเรียนเต็ล
ประเภท กระแสรายวัน

เฉพาะลูกค้าที่สัญญาว่าจ้าง
รายปีี ชำระเป็นรายเดือน
สั่งจ่ายเช็ค ในนาม
บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จำกัด
*เครดิตเทอม 30 วัน

Language
ขั้นตอนการใช้บริการงานด่วน
1.

โทร 02-235-3668
02-235-3673 -74
แจ้งรายละเอียดงานล่วงหน้า

รับเอกสารและจัดส่ง
เอกสารตามรายละเอียด
ไม่เกิน 1-1.30 ชั่วโมง

2.
3.

โทรแจ้งรายละเอียดลูกค้า
เมื่อเสร็จงาน